(கிலாபத் அரசாங்கம் ஒரு சமகாலப் பார்வை" எனும் எனது ஆக்கத்திற்கான மறுப்பு)

இஸ்லாமிய கிலபாத் என்ற எண்ணக்கரு சிறுபான்மை முஸ்லிம் நாடொன்றில் கோட்பாட்டு ரீதியாக மட்டுமே பேசப்பட முடியும். இதுதான் யதார்த்தம். இந்நிலையில் முஸ்லிம் சிறுபான்மை ஒன்றின் அரசியல் பங்களிப்பு கிலாபத் கோட்பாட்டுடன் ஒப்பிட்டு நோக்கப்படுவது பெரும்பான்மை, சிறுபான்மை என்ற இனக்குழுமங்களின் இயல்புநிலை குறித்த தெளிவின்மையின் தவறாகும்.

"கிலாபத்" என்பது அனைத்து மனிதர்களினதும் சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன உறுதிப் படுத்தப் படும் விதத்திலமைந்த நீதியான ஆட்சியையே குறிக்கின்றது.

உண்மையில் தூதர் அவர்கள் நபிப்பட்டம் கிடைப்பதற்கு முன் கைச்சாத்திட்ட ஹில்புல் புலூலும் மதீனா சாசனமும் பல்லின சமூகங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற ஒரு கூட்டு உடன்படிக்கை அல்லது கூட்டு அரசாங்கம் என்றே கருதவேண்டும்.

“Kalifaththulla means the responsibilities of mankind on the earth, but not only Prophet-hood or implement of Shariya in a state. So the Concept of Kalifaththullah is not a privacy concept to implement sharia. So no one can explain kalifaththullah based on shariya as a political concept for an Islamic movement.

Published in Opinion

Latest Posts

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Sri Lankan personal …

01.12.2016 Opinion

Sri Lankan personal laws between justice and freedom – A value based perspective

No century in recorded history has experienced so many social transformations and such radical ones as the twentieth century (Peter,...

Read more

A reflection on Oxfo…

25.09.2015 Opinion

A reflection on Oxford Professor Tariq Ramadan’ Visit to Sri Lanka

“Pluralism is a fact and now we have to deal with it and try to find solution. It starts with...

Read more

பலதாரமணம் குறித்த இஸ…

31.03.2015 ஒரு கருத்து

பலதாரமணம் குறித்த இஸ்லாத்தின் பார்வை

முற்குறிப்பு இஸ்லாம் குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஸ்திரத்தனமையை ஏற்படுத்துவதில் விசேடகவணம் செலுத்தியுள்ளது. குடும்ப அலகினுள் அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன உறுதிப்படுத்தப் படுவதனை...

Read more

முஹ்சியின் குவைத் ஹொ…

13.11.2014 ஒரு கருத்து

முஹ்சியின் குவைத் ஹொஸ்பிடலை உயிரூட்டும் ஆரம்ப முயற்சி தோல்வி!

ஸகாத் நிதி மூலம் கட்டப்பட்ட புத்தளம் குவைத் ஹொஸ்பிடலில் காணப்படும் பல மில்லின் ரூபாக்கள் பெறுமதியான சொத்துக்கள் பாவிக்கப்படாத நிலையில் அழிந்து போவது குறித்து கடந்த நான்கு...

Read more

Hon Imtiyaz: Appeal …

07.11.2014 Opinion

Hon Imtiyaz: Appeal for Intervention Into Puttalam Kuwait Hospital Issue

Hon. Imthiya Baakir Makar.  MP Member of Parliament  Kalutara District Beruwala. Hon. Sir, Appeal for Intervention Into Puttalam Kuwait Hospital Issue  

Read more

குவைத் ஹொஸ்பிடல் - வ…

28.10.2014 செய்திகள்

குவைத் ஹொஸ்பிடல் - வெளிநாட்டுப் பயிற்சி பெற்ற தாதியின் ஏக்கம்

"இது போல எப்போதும் இருக்குமென்றால் பயிற்சி பெற்ற நாம் வீட்டில் இருக்க தேவை இல்லையே?" குவைத் வைத்தியாலை பிரச்சினையை நாம் கையிலெடுத்து இரண்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டன என...

Read more

Search

Authorization