புத்தளம் குவைத் வைத்தியசாலையும் ஸகாத் பற்றிய புரிதலும்

(1 Vote)
Courtesy: puttalamtoday.com
29 August
2014
Written by:
Courtesy: puttalamtoday.com

"நான் ஒரு தனியாள் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க நினைக்கிறேன். அதுதான் குவைத் ஸக்காத் நிதியில் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்ட மில்லியன் கணக்காண ருபா பெறுமதியான இயந்திரோபகரணங்கள் அழிவடைகின்றன. இது ஒரு சமூகக் குற்றச் செயல் என்று எனக்குப் படுகிறது. செயலிழந்துள்ள குவைத் வைத்திய சாலையில் இருந்து மீட்கப்பட்டு அவைகள் புத்தளம் தள வைத்திய சாலைக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எனது போராட்டம். " Newton Isaac

அல்குர்ஆன் உலகம் அழியும் வரையில் கொள்கை மட்டத்திலும் பிரயோ ரீதியாகவும் உயிர்வாழும் என்பதனையும், மாறும் சமூகநிலைமைகளுக்கு ஏற்ப புத்தாக்க சிந்தனைகளும் புத்தாக்க சட்டங்களும் உருவாக்கப்படுவது கடமை என்பதனையும் எவ்வாறு ஒறுங்கிணைத்துப் பார்ப்பது என்பதில் தெளிவுக்கு வராத பட்சத்தில் அல்குர்னைச் சிந்தனை ரீதியாக அனைத்து மனிதகுலத்திற்கானதாகவும் பிரயோக ரீதியாக முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமானதாகவும் கட்டமைத்து நம்மை அறியாமலே அல்குரஆனை முரண்பாட்டின் தொகுப்பாக சொல்வதனைத் தவிர்க்கமுடியாது போகும்.

அல்குர்ஆன், தன்னகத்தே மாறாத விழுமியங்களைக் கொண்டுள்ள அதே சந்தரப்பத்தில் மாறும் சமூக நிலைமைகளில் முஹம்மத் நபி உட்பட பல நபிமார்களும் பிரயோக ரீதியாக மேற்கொண்ட இஜ்திஹாத்களையும் முன்வைத்து இனிவரும் காலங்களில் மாறாத்தன்மை வாய்ந்த விழுமியங்களை வாழவைப்பதற்கான புத்தாக்க செயற்பாடு தொடரப்படவேண்டும் என்கின்றது..

ஸகாதின் நோக்கம் தொடர்பில் எமது சமூகத்தில் அதிகமாகக் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்ட பகுதியாக ஸகாத் கொடுப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் தனிநபர் சார்ந்த மாற்றத்தைக் குறிப்பிடலாம் அதற்கப்பால் ஸகாத் மூலம் அல்குர்ஆன் எதிர்பார்க்கும் பிரேயாக ரீதியான செயற் திட்டங்கள் குறித்த கவணக்குவிப்பும் அப்பிரயோக ரீதியான செயற்திட்டங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டிய சமூகமாற்ற இலக்கு குறித்து புரிதலும் முன்னையது புரியப்பட்ட அளவுக்கும் எமது சமூகத்தில் புரியப்பட வில்லை. விளைவாக ஸகாத் குறித்த அல்குர்ஆனின் போதனைகளில் காணப்படுகின்ற கொள்கை அல்லது விழுமியம் சார்ந்த பகுதியையும் அதனை நடைமுறைப் படுத்துவதற்கான, அவ்வப்போது மாற்றத்தை வேண்டிய நிற்கின்ற, பிரயோக ரீதியான, புத்தாக சிந்தனைகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும் உட்படுகின்ற பகுதியையும் மொத்தமாக மாற்றத்திற்கு உட்படாத இஜ்திஹாத் தேவைப்படாத பகுதியாக நோக்கும் மனோநிலை எமது சமூகத்தில் வலுவூட்டப்பட்டுள்ளது. 

விளைவாக இஜ்திஹாதைக் கொள்கையளவில் ஏற்றுக் கொண்டும் பிரயோகமட்டத்தல் அதற்கான போதிய தெளிவற்ற நிலையும் எமது சமூகத்தில் அவதானிக்கலாம்.

 ஸகாத் நோக்கமும் நடைமுறையும்

ஸகாத் என்பது மனித சமூகத்தில் வறுமையை இல்லாமலாக்களை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு திட்டமாகும்.

இஸ்லாம் முழுமனித சமூகத்திற்கும் அருட்கொடை, ஸகாத் மனித சமூகத்தில் தேவைப்பாடுள்ள பலவீனமான அனைவருக்குமானது ஒரு நிவாரண ஒழுங்கு, என்பது மாத்திரமன்றி ஸகாத் மூலம் அல்குர்ஆன் எதிர்பார்க்கும் நோக்கத்தை அடைவதற்காக வறுமை நிலைகுறித்த ஆய்வுகளுக்கும் அதனை நடைமுறைப் படுத்துவதற்கான திட்டங்களை வரைந்து நிர்வகிப்போருக்கும் அதில் பங்கிருக்கிறது என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் வறுமை ஒழிப்பு முகாமைத்துவம் திறம்பட செயற் படுத்தப்படல் அவசியம் என்பதனை அல்குர்ஆன் நன்கு உணர்த்துகின்றது.

அந்த வகையில் இன்று ஸகாத் முகாமைத்துவும் என்பது சமூகவியலாளர்கள், பொருளியல் துரைசார் வல்லுனர்கள், அரசு ஏனைய பலவீனமான சமூகத்தையும் தேவையுள்ள சமூகத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அமைப்புகள் மாற்றும் ஸகாத் கொடுப்போரைப் பிரதிநிதித்துவப்ப டுத்துவோர், வருமானவரிச் சட்டம் உள்ளிட்ட சட்டத் துறையில் பரிச்சயமுள்ள சட்டத்துறை சார் நிபுணர்கள் என அனைவரதும் ஒரு கூட்டு செயற்பாட்டின் தேவையை வலியுறுத்துகின்றது.

மேலும் இலங்கை முஸ்லிம் சமூகத்தில் ஸகாத் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமான ஒரு கொடுப்பவாக ஒரு கருத்தியல் கட்டமைக்கபட்டதற்கான பின்னணி என்ன எந்த அடிப்படையில் அத்தகைய ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் என்பதனை புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும். 

இலங்கை முஸ்லிம் சமூகத்தில் அல்குர்ஆன் முன் வைக்கும் இஜ்திஹாத் முறைமை (புத்தாக்க சிந்தனைகள், சட்டங்கள், நிர்வாக முறைமைகள் மற்றும் ஆளுகைகள் உருவாக்க முறைமை) வெறும் கற்றல் அளவிலும், கடந்த நூற்றாண்டுகளில் வித்தியாசமான சமூக,நிலைமைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இஜ்திஹாத்களை மொழிமாற்றம் செய்தல் என்ற நிலைக்கும் மட்டுப்,படுத்தப்பட்டுள்ளமை வருந்தத் தக்க ஒரு,நிலைமையாகும். [இந்நிலைமை இலங்கை முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு மட்டுமான ஒரு பண்புக்கூறன்று என்பது மற்றுமொரு விடயம்.]

ஸகாத் மற்றும் சதாகா விடயத்தில் இஜ்திஹாதிற்கு உட்படுகின்ற மற்றும் மாறாத அடிப்படை விழுமியங்கள் எவை என்ற தெளிவுக்கு நாம் வந்தாக வேண்டும் என்பதனைக் குறிப்பிடலாம். 

ஸகாத் மூலம் இஸ்லாம் அடையவிரும் இலக்கையும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சமூக நிலைமைகளைக் கருத்திற் கொண்டு வித்தியாசமான சமூக ஒழுங்குகளில் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்ட பிரயோக ரீதியான தீர்மானங்களையும் பிரித்திறிவதற்கான முயற்சி எமது சமூகத்தில் காணப்படவில்லை. மாற்றமாக குறிப்பிட ஒரு சூழமைவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிரயோக ரீதியான தீர்மாணங்களைம் மாறாத்தன்மை வாய்ந்த ஸகாத்தின் நோக்கங்களுள் ஒன்றாகக் கட்டமைத்துக் கொண்டதால் இந்தத நாட்டில் ஸகாத்தை நடைமுறை சாத்தியமான, வறுமைப் பிரச்சினை நிவர்திப்பதற்கும் பொருளாதார ஸ்திரப்பாட்டை ஏற்படுத்தவதற்குமான ஒரு பொறிமுறையாக விளங்கிக்கொள்ள முடியாத நிலையில் ஒரு சித்தாந்தக் குழப்பத்தில் இலங்கை முஸ்லிம் சமூகம் இருக்கின்றது என்பதுவே உண்மையாகும்

துர்அதிருஷ்டவசமாக ஸகாதின் நோக்கம் குறித்த பார்வையை முஸ்லிம் சமூகத்துடன் மட்டுப்படுத்திய ஒரு பார்வைக்குள் நாம் சுருக்கிக்கொண்டமை அல்குர்ஆனினதும் சுன்னாவினதும் அடிப்படைகளில் இருந்து பெறப்பட்டதற்கான சான்றுகள் இல்லை

ஸகாத் குறித்த அல்குரானின் வசனங்களை மொத்தமாக வாசிக்கும் ஒருவருக்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு கோணங்களில் அதன் கவணக்குவிப்பைப் புரிந்து கொள்ளலாம். 

1. ஸகாத் வழங்குவதன் அவசியத்தை அல்குரான் இறை நம்பிக்கையுடன் தொடர்புபடுத்தி முன் வைக்கின்றது.

2. அடுத்து வறுமை ஒழிப்பு பிரயோக ஒழுங்கு - இங்கு அல்குரான் ஸகாத் மற்றும் ஏனைய நன்கொடைகளையும் ஒன்றாக இணைத்தே குறிப்பிடுகின்றது. அத்துடன் சமூகத்தில் நிலவும் எல்லா வகையான வறுமை நிலையையும் சேர்த்தே குறிப்பிடுகின்றது.

இன்னும் தெளிவாகக் குறிப்பிடுவதாயின் அல்குரான் ஸகாத் நன்கொடைகள் தொடர்பான பிரயோக பகுதியில் தேவையுடையோரின் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படல் என்பதனை வலியுறுத்துகின்றது. மாற்றமாக அவ்விடயத்தில் குறித்த ஒரு சமூகத்திற்கு அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு சில தேவைகளுக்கு அதனை மட்டுப்படுத்தவில்லை என்பதனை ஈண்டு குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.

அல்குர்ஆன் ஸகாத் பற்றியும் சதாகா பற்றியும் குறிப்பிடும் வசனங்களில் தனிநபர் பொறுப்பு குறித்து குறிப்பிடும் இடங்களில் சகாத்தைக் குறிப்பிடுவதுடன் வறுமை ஒழித்தல் எனும் சமூகப் பொறுப்பு குறித்து குறிப்பிடுகையில் சதகாவையும் ஸகாதையும் சேர்த்தே குறிப்பிடுகின்றது.

இலங்கையில் "ஸகாத் மூலம் முஸ்லிம்கள் மாத்திரமே பயன்பெறலாம்" என்று முன் வைக்கப்படும் கோஷம் அல்குர்ஆனின் முழுமொத்தப் பார்வைக்கு முரணானது மட்டுமன்றி பாதிக்கப்பட மனோநிலையின் பிரதிபலிப்பாகும்.

இந்தப் பின்னணியில் குவைத் ஸக்காத் நிதியத்தில் இருந்து வாங்கப்பட்ட வைத்தியசால உபகரணங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது வீடுகளாக இருக்கட்டும். அவை அனைவரது தேவையையும் நிறைவு செய்யும் ஒழுங்கில் இருப்பதுவே அல்குரான் எதிர்பார்க்கும் ஒழுங்காகும்.

புத்தளத்தில் குவைத் ஸக்காத் நிதிஉதவியுடன் கட்டப்பட்டுள்ள குவைட் வைத்தியசாலை

ஸகாத் குறித்த இத்தவறான புரிதலின் அப்பட்டமான பிரதிபலிப்பே குவைத் ஸக்கதாத் பணத்தால் கட்டப்பட்ட வைத்தியசாலை அனைத்து மக்களுக்கும் பயன்பெரும் விதத்தில் அமைவதனை தடுப்பதாகும். 

விளைவாக ஸகாத்தை ஒரு இனத்துவேச ஒழுங்காகவே நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம். அதனையே போதிக்கின்றோம். அதனையே நடைமுறைப் படுத்துகின்றோம். இது அல்குர்ஆன் முன்வைக்கும் சமூக நீதியின் செயல் வடிவம், "அனைத்து மக்களுக்கும் அருள்" என்ற புரிதலை மறுதலிக்கின்றது. 

இன்று இலங்கையில் பௌத்த தீவிரவாதக் குழுவான பிபிஎஸ் பௌத்த சிந்தனையையும் இந்த நாட்டில் வாழும் பௌத்த மக்களின் நலனுக்கு சுருக்கிக் கொண்டுள்ளது. அதே போன்று நாம் இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கும் சமூக நீதியை முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமானதாக சுருக்கிசிந்திக்கிறோம். இந்நிலை மாறவேண்டும். 

இதற்கான ஒரு துவக்கப்புள்ளியான குவைட் ஸகாத் நிதியால் கட்டப்பட்ட #குவைட்வைத்தியசாலை தொடர்பில் புத்தளத்தைச் சேர்ந்த சுகாததரத்துறையில் பணியாற்றும் வைத்தியர்கள் உள்ளிட்ட ஏனையோர், புத்தளம் பெரிய பள்ளிவாசல், ஜம்இய்யதுல் உலமாவின் புத்தளம் கிளை, புத்தளம் ஜமாதே இஸ்லாமி உட்பட இதர இஸ்லாமிய இயக்கங்கள், அரசியல்வாதிகள், சட்டஅறிஞர்கள், சமூக நலநிறுவனங்கள், மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் உள்ளிட்ட ஆர்வளர்கள்  ஒரு தெளிவான நிலைப்பாடுக்கு வந்தாக வேண்டும். 

இது தொடர்பில் ஆர்வமுள்ள புத்தளத்திற்கு வெளியல் உள்ளவர்களும் சமூக தளங்கள் ஊடாகவும் அவர்கள் சார்ந்த இயங்கங்கள் மற்றும் அமைப்புக்களினுள் இக்கதையாடலைக் கொண்டு செல்லலாம். 

 

 

Read 1783 times Last modified on Tuesday, 07 October 2014 17:11
UmmuHana

UmmuHana is a reformer, political analyst and social and human rights activist who writes in English and Tamil. UmmuHana contributes on various domains including Pluralism, Reform, Policy review & development and  and cultural studies.

Email: info@ummuhana.com

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Latest Posts

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Sri Lankan personal …

01.12.2016 Opinion

Sri Lankan personal laws between justice and freedom – A value based perspective

No century in recorded history has experienced so many social transformations and such radical ones as the twentieth century (Peter,...

Read more

A reflection on Oxfo…

25.09.2015 Opinion

A reflection on Oxford Professor Tariq Ramadan’ Visit to Sri Lanka

“Pluralism is a fact and now we have to deal with it and try to find solution. It starts with...

Read more

பலதாரமணம் குறித்த இஸ…

31.03.2015 ஒரு கருத்து

பலதாரமணம் குறித்த இஸ்லாத்தின் பார்வை

முற்குறிப்பு இஸ்லாம் குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஸ்திரத்தனமையை ஏற்படுத்துவதில் விசேடகவணம் செலுத்தியுள்ளது. குடும்ப அலகினுள் அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன உறுதிப்படுத்தப் படுவதனை...

Read more

முஹ்சியின் குவைத் ஹொ…

13.11.2014 ஒரு கருத்து

முஹ்சியின் குவைத் ஹொஸ்பிடலை உயிரூட்டும் ஆரம்ப முயற்சி தோல்வி!

ஸகாத் நிதி மூலம் கட்டப்பட்ட புத்தளம் குவைத் ஹொஸ்பிடலில் காணப்படும் பல மில்லின் ரூபாக்கள் பெறுமதியான சொத்துக்கள் பாவிக்கப்படாத நிலையில் அழிந்து போவது குறித்து கடந்த நான்கு...

Read more

Hon Imtiyaz: Appeal …

07.11.2014 Opinion

Hon Imtiyaz: Appeal for Intervention Into Puttalam Kuwait Hospital Issue

Hon. Imthiya Baakir Makar.  MP Member of Parliament  Kalutara District Beruwala. Hon. Sir, Appeal for Intervention Into Puttalam Kuwait Hospital Issue  

Read more

குவைத் ஹொஸ்பிடல் - வ…

28.10.2014 செய்திகள்

குவைத் ஹொஸ்பிடல் - வெளிநாட்டுப் பயிற்சி பெற்ற தாதியின் ஏக்கம்

"இது போல எப்போதும் இருக்குமென்றால் பயிற்சி பெற்ற நாம் வீட்டில் இருக்க தேவை இல்லையே?" குவைத் வைத்தியாலை பிரச்சினையை நாம் கையிலெடுத்து இரண்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டன என...

Read more

Search

Authorization