முற்குறிப்பு

இஸ்லாம் குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஸ்திரத்தனமையை ஏற்படுத்துவதில் விசேடகவணம் செலுத்தியுள்ளது. குடும்ப அலகினுள் அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன உறுதிப்படுத்தப் படுவதனை மிக அடிப்பiடாயன விழுமியங்களை மாறா விதியாக இஸ்லாம் முன்வைக்கின்றது.

Ummu Hana:

இலங்கையில் இஸ்லாமியவாதிகள் தத்துவம் (Philosophy) தொடர்பான கற்கைகளை இஸ்லாமிய சிந்தனைக்கு முரணான ஒருவிடயமாக இலங்கை முஸ்லிம்களின் மனதில் மிக ஆழமாகப் பதித்துவிட்டனர்.

Friday, 06 September 2013 09:20

We Need a War in Sri Lanka

No country in the World is having finite resources to serve its people. But a responsible government of a country can make use of local and global resources to fulfill the basic needs of the citizens and provide at least to have an average life.

I am trying to understand from the politicians of all parties in Sri Lanka (including those who had some academic background in their past and who are representing and building arguments and critics in favor of the political party or government they represent for and bubbling of objectivity on criticism by others), whether they have a vision and goal for the country in terms of socio-economic development by providing solution to basic national questions that lead to war.

Published in News

அல்குர்ஆன் முழு மனித சமூகத்திற்குமான ஒரு நூல் என்பதுவும் முகம்மத் நபி அவர்கள் முழு உலகத்திற்கும் ஒரு அருட்கொடை என்பதுவும் முஸ்லிம்களின் அடிப்படை நம்பிக்கை. எனினும் உலகத்தில் அனைவரும் முஸ்லிமாக இல்லை. மறுபுறத்தில் மார்க்கத்தில் எந்த நிர்ப்பந்தமும் இல்லை. அல்லாஹ்வின் ஏற்பாடும் இதுவே.

இஸ்லாமியக் கல்வி என்பதனால் எதனைக் குறிக்கின்றோம்!

'கொள்கைக்காக வாழ்தல்' என்பதனை எவ்வாறு சமூக மயப் படுத்தலாம்?

இஸ்லாமிய இயக்க வட்டத்தைச் சேர்ந்த நமது சகோதரர்கள் எகிப்தின் நடப்பு விவகாரங்களில் காட்டும் ஆர்வத்தை இலங்கை விவகாரங்களில் காட்டுவதில்லை. அத்துடன் எகிப்து குறித்த அவர்களது கருத்தாடல்கள் அநேகமாக உணர்வுபூர்வமானவை மாத்திரமே. மாற்றமாக இலங்கை வாழ் மக்கள் தமது அரசியல் களத்திற்கு அதனால் கற்றுக்கொள்ள முடியுமான ஆலோசனை முன்வைப்பு என்று ஒரு பகுதியை அங்கே காண முடியவில்லை.

Authorization