1. கடந்த மாகாண சபைத் தேர்தலில் (2013) சிங்கள இனவாதக் கட்சிகள் தோல்வி கண்டமை தொடர்பில்...
  2. இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படாத அரசியல் பயணத்தின் அபாயம் தொடர்பில்...
  3. இலங்கையில் சிறுபான்மை மக்களிடையே ஊக்குவிக்கப்படும் இனத்துவ அரசியலின் பின்னால் உள்ள அபாயம் தொடர்பில்..
  4. இலங்கை விவகாரத்தில் சர்வதேச சமூகத்தில் அளவுக்கதிகமான நம்பிக்கை வைத்தல் தொடர்பில்

பதில்: “சஹாபாக்களின் ஆரம்ப காலத்திலேயே பெண்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டார்கள். இரண்டு தரப்பினர்களுக்கிடையில் ஒரு யுத்தம் நடந்தபோது – அதில் ஒரு தரப்புக்கு நபிகளாரின் மனைவி ஆயிஷா நாயகி தலைமை வகித்திருந்தார்கள். அரசியல் ரீதியாகப் பெண்கள் தலைமை வகிப்பதற்கு இஸ்லாத்தில் எந்தவிதமான தடைகளுமில்லை.

Authorization